Legaal Nederlands Online Casino: 20 redenen om deze te kiezen!

Een legaal Nederlands Online Casino, vanaf 2021 hebben een aantal online casino’s de echte vergunning. Wij geven je 20 redenen om te kiezen voor deze online casino’s.

Twintig redenen waarom gokken bij een Legaal Nederlands Online Casino een goed idee is

Je hebt het beslist al gehoord. Over niet al te lange tijd kan je je geluk beproeven in een Legaal Nederlands Online Casino. Wanneer dat een feit is, kan ik je niet precies zeggen omdat er op bestuurlijk en administratief gebied nog heel wat zaken geregeld moeten worden. Het is dus niet voldoende dat de nu nog geldende kansspel wetgeving door de aanname van de Wet Op De Kansspelen op Afstand (Wet KOA), is vernieuwd. Je kan daardoor nog niet Nederlands online casino’s bezoeken. Om je toch alvast warm te laten lopen voor deze toekomstige mogelijkheid, som ik in deze blog post 20 redenen op waarom een Legaal Online Casino, een veiliger en leuker alternatief zal zijn, om online te gokken.

Vooralsnog nog geen enkele Nederlands Online Casino, beschikbaar

Alhoewel de Wet KOA door de Tweede Kamer is aangenomen, is er vooralsnog geen Nederlandse vergunning die het aanbieden van kansspelen op afstand reguleert. Je kan echter wel spelen bij online casino’s die zich aan enkele door de kansspelautoriteit opgelegde regels, houden. Een daarvan is het hebben van een geldige
buitenlandse kansspelvergunning. Indien het een licentie van Malta, België, Gilbratar, Alderny of Engeland betreft, kan je er op vertrouwen met een “legale” onderneming te maken te hebben.

Gokken op afstand bij een Legaal Nederlands Online Casino, zal niet langer illegaal zijn

Ook al bezit je favoriete online casino een buitenlandse kansspelvergunning, blijft het naar huidig recht (anno maart 2019), een illegaal in Nederland opererend bedrijf. Hun bestaan wordt echter al enkele jaren onder strenge voorwaarden gedoogd. Ze mogen zich onder andere niet:

 • promoten in de media,
 • laten hosten met een Nederlandse domeinnaam of IP-adres extentie,
 • in het Nederlands richten tot (aspirant) spelers van hun website,
 • geldtransacties via iDEAL mogelijk maken,
 • gericht zijn op het bieden van kansspelen aan jongeren en andere kwetsbare groepen.

Ook al ben je op de hoogte van dit gedoogd beleid en de bijbehorende voorwaarden, in je onderbewustzijn zal je tijdens het spelen zo af en toe wel het gevoel krijgen met iets illegaals bezig te zijn. Die sfeer hangt er thans nog om het casinowezen en de kansspelen op afstand. Vooral als je tot de wat oudere generatie behoort zal je dit sterker ervaren. De introductie van een Nederlandse licentie voor Legaal Nederlands Online Casino’s, zal ertoe bijdragen dat met de tijd deze negatieve bijsmaak, verdwijnt.

Meerdere Legaal Nederlands Online Casino mogelijkheden door een open vergunningenbeleid

Indien je een liefhebber van Nederlandse kansspelen bent, ben je voorlopig aangewezen op de lotterijen van de Nationale Lotterij, Runnerz en Toto. Natuurlijk kan je ook in clubs ed. met gokkasten spelen, maar voor casino kansspelen kan je nu slechts terecht bij Holland Casino of 1 van hun filialen. Daarin komt met de vernieuwde wetgeving, die tevens de privatisering van dit casino beoogt verandering. Meerdere Nederlandse ondernemers zullen dan een Nederlandse casino vergunning kunnen aanvragen, hetgeen betekent dat er meerdere Legaal Nederlands Online Casino’s, beschikbaar zullen zijn.

Voorwaarden voor een Legaal Nederlands Online Casino, aangepast aan de huidige Nederlandse maatschappij en realiteit

Lange tijd heeft de kansspelwetgeving de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Toen zij vervaardigd en afgekondigd werd, begon Las Vegas als de ultieme casino Staat in Amerika, zich pas te ontwikkelen, waardoor de daarbij gepaard gaande kinderziekten ook van invloed waren op de kijk van de toenmalige Nederlandse wetgevers. Daarnaast waren de mogelijkheden van het internet als massacommunicatiemiddel, hen ook vreemd. Door de aanname van de Wet KOA zullen de vergunningsvoorwaarden voor een Legaal Nederlands Online Casino, gelukkig meer aansluiten bij de eenentwintig eeuwse dynamiek van de huidige Nederlandse samenleving.

Toezicht op naleving van de vergunningsvoorwaarden voor een Legaal Nederlands Online Casino, door een ervaren Nederlandse kansspelautoriteit

Op de naleving van de voorwaarden ter verkrijging van een licentie voor een Legaal Nederlands Online Casino, zal de kansspelautoriteit verantwoordelijk zijn. Dit onafhankelijk toezichtsorgaan, heeft in de achter ons liggende jaren er voor gezorgd, dat je tijdens het deelnemen aan kansspelen beschermd werd tegen oneerlijke praktijken van de kansspelaanbieder, medespelers en jezelf. Ofschoon ze thans hun werkzaamheden nog met zeer verouderde wetgeving uitvoeren, zijn ze wel in staat geweest je (online) kansspelervaring tot een zo veilig mogelijke maken. Dit door onder andere het toezichthouden op de in een eerdere alinea aangegeven strenge voorwaarden voor kansspelen op afstand aanbieders.

Geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen via een Legaal Nederlands Online Casino, zonder een prevatief gokverslavingsbeleid

Het spelen bij een Legaal Nederlands Online Casino, is een veiliger en beter alternatief dan hetgeen je nu gewend bent, omdat je er van verzekerd kan zijn dat deze casino’s een preventief gokverslavingsbeleid zullen voeren. Dit als uitvloeisel van de Wet KOA. Legaal Nederlands Online Casino uitbaters dienen:

 • een jaarlijkse bijdrage te doen aan het gokverslavingspreventie fonds,
 • samen met een gokverslavingsdeskundige een preventief goksverslavingsbeleid uit te voeren,
 • tijdig in te grijpen indien ze opmerken dat je speelgedrag verslavingsverschijnselen vertoond.

Ook op dit aspect zal de kansspeelautoriteit toezicht houden.

Stortingen verricht tijdens het spelen in een Legaal Nederlands Online Casino, blijven in de Nederlandse economie rouleren

Als je nu een online casino bezoekt en besluit je geluk op een van de gokkasten te beproeven, dan zal het geld dat je daarvoor stort belanden op de buitenlandse rekening van de casino eigenaar. Daarmee gaat er dus geld het land uit. Spelen bij een Legaal Nederlands Online Casino zal er voor zorgen dat je inleg in de Nederlandse economie blijft rouleren. Het is weliswaar verplicht dat je over je nettowinst per maand kansspelbelasting moet afdragen, indien je bij een digitale casino of ander kansspel op afstand een prijs wint. Maar het totale bedrag aan ontvangen kansspelbelasting ligt ver onder het bedrag dat online verspeeld wordt omdat:

 • niet een ieder aangifte van zijn gokwinsten doet,
 • de belastingdienst nog niet over de tools beschikt dit te controleren,
 • de kansspelautoriteit dit ook nog niet kan controleren.

Je zult wel begrijpen dat de Staat hierdoor een belangrijke inkomstenbron misloopt. Spelen bij een Legaal Nederlands Online Casino brengt hier verandering in. De vergunninghouder van een Legaal Nederlands Online Casino wordt in de nieuwe situatie namelijk verplicht, om een administratie op na te houden waarin hij:

 • de door spelers aangemaakte spelersprofielen,
 • de verschillende betalingstransacties,
 • informatie over de door zijn gokverslavingsdeskundige gepleegde interventies

verwerkt. Een gedeelte van deze administratie wordt gelijktijdig opgeslagen in een Controle Data Bank, welke toegankelijk zal zijn voor zowel de kansspelautoriteit als de belastingsdienst.

De kansspelauthouriteit zijn in het geval van een Legaal Nederlands Online Casino, toegankelijker dan hun buitenlandse counterparts

Een andere reden om te kiezen voor een Legaal Nederlands Online Casino, is het feit dat de kansspelautoriteit toegankelijker is dan die van de in het buitenland gevestigde online casino’s. Behalve dat ze de Nederlandse taal spreken, is het ook hun taak om jou te beschermen tegen het overwicht dat een kansspelaanbieder, op je heeft. Het ingrijpen bij geconstateerde onregelmatigheden en het helpen oplossen van eventuele speler – aanbieder conflicten, zal veel sneller en gemakellijker mogelijk zijn.

De taal op een website van een Legaal Nederlands Online Casino, moet het Nederlands zijn

Wanneer kansspelen aangeboden mogen worden op de website van een Legaal Nederlands Online Casino, zal je niet langer je zelf hoeven af te vragen wat dat ene engelse woord ook weer betekent. Alle infomatie zal hoofdzakelijk in het Nederlands beschikbaar zijn. Het snappen van de speelregels wordt daarmee een makkie.

Werkgelegenheid bij een Legaal Nederlands Online Casino,
voor Nederlands talige online game- en app ontwikkelaars

Natuurlijk zullen de aanbieders van kansspelen op afstand hun spelletjes bij een Legaal Nederlands Online Casino, zo aantrekkelijk mogelijk willen maken voor hun nederlandse doelgroep. Daartoe zullen ze beslist nederlandse game- en app ontwikkelaars contracteren. Die kennen de nederlandse markt namelijk als geen ander.

Het gebruik van typisch Nederlandse symbolen, zal worden toegestaan

Thans is het verboden om typische Nederlandse symbolen op websites van online casino’s te verwerken. Door de nieuwe wetgeving komt daar verandering in. Heb je dus een idee voor een casinospel, waarin tulpen, klompen en molens verwerkt zijn, dan is het nu de tijd om dat idee van je uit te werken. Wie weet raakt een vergunninghouder van een Legaal Nederlands Online Casino, er in de toekomst, in geïnteresseerd

iDEAL wordt stellig ook een betalingsmogelijkheid voor betalingen bij Legaal Nederlands Online Casino’s

iDEAL is een Nederlandse standaard voor internetbetalingen is. Onder de huidige wetgeving is het daardoor verboden om tijdens het spelen van spelletjes bij digitale casino’s van deze mogelijkheid gebruik te maken. De kansspelautoriteit let daar streng op. Wanneer de vergunning voor een Legaal Nederlands Online Casino een feit is, zal dit bezwaar echter komen weg te vallen, waardoor jij als speler je inzetten en ontvangsten ook via iDEAL, zal kunnen laten verlopen.

De vergunning van een
Legaal Nederlands Online Casino, wordt een betrouwbaar kenmerk, waardoor je met een gerust hart kan gokken bij Legaal Nederlands Online Casino’s, met een dergelijke licentie

Een belangrijke reden om te kiezen voor een Legaal Nederlands Online Casino, is het feit dat de Nederlandse licentie een betrouwbaar kenmerk wordt voor kansspelen op afstand. Allereerst zal de minister belast met Rechtsbescherming aan de hand van de Wet KOA een Algemene Maatregel van Bestuur vervaardigen. Deze maatregel zal daarna verwerkt worden tot vergunningsvoorwaarden door de kansspelautoriteit. De kennis over en het inzicht dat zij de afgelopen jaren hebben verkregen in de (inter)nationale (online) kansspelbranche komt hen daarbij goed van pas.

Een uitgebreidere doch veiligere ledenadministatie bij Legaal Nederlands Online Casino,

Een van de vereisten om te kunnen gokken bij een Legaal Nederlands Online Casino, zal het moeten doorgeven van meer van je persoonlijke gegevens bij de registratie zijn. Deze worden samen met het bankrekeningnummer of je E-wallet gegevens gecrossed checked. Deze werkwijze zal er voor zorgen dat de Legaal Nederlands Online Casino kansspel aanbieder, zeker weet met wie hij te doen heeft. Hij beschermd zijn bedrijf op die manier tegen personen die het gokken op afstand voor criminele activiteiten (zoals witwassen) en andere oneigelijke praktijken gebruiken.

Bij Legaal Nederlands Online Casino’s, zal je speelgedrag worden gemonitoord

In het verlengde van de uitgebreide registratie uit het vorige punt, zal je als speler bij een Legaal Nederlands Online Casino, ook verplicht zijn een spelersprofiel aan te maken. Je bepaald van te voren hoeveel geld je per maand wilt inzetten. Ook geef je aan hoe lang je per dag, week , maand wilt gokken bij de Legaal Nederlands Online Casino. Mocht men constateren dat je van deze limieten afwijkt, dan heeft de vergunninghouder de verplichting je gedrag met een gokverslavingsdeskundige te evalueren. Ook is het hun taak je dan hulp ter ontwenning aan te bieden. Een andere maatregel die hij dan mag treffen is je registreren in een Centraal Register Uitsluitng Kansspelen ( CRUKS), ter voorkoming dat je je bij een andere Legaal Nederlands Online Casino, als speler registreert.

De klantenservice van een Legaal Nederlands Online Casino, zal door Nederlandstaligen worden bemand

Alhoewel het Engels thans een taal is die haast iedereen begrijpt en spreekt, is het best wel sen prettige gedachte dat je je meest ingewikkelde vragen niet eerst naar het Engels moet vertalen, alvorens je ze kan stellen aan de klantenservice van de toekomstige Legaal Nederlands Online Casino. De afhandeling zal dan ook veel sneller en vlotter verlopen.

Duidelijkheid over je eventuele belastingafdracht als je gewonnen hebt bij een Legaal Nederlands Online Casino,

Legaal Nederlands Online Casino’s zullen waarschijnlijk zelf de belasting over de gewonnen gelden, moeten afdragen. Daarmee gaat de vraag of jij dat wel of niet moet doen tot het verleden behoren. Je wint en je int bij een Legaal Nederlands Online Casino dus gelijk je geldprijs, zonder dat je hoeft te vrezen voor een belastingaanslag in de toekomst.

Het niet hebben van een Nederlandse licentie, maakt de aanbieder van kansspelen onder de nieuwe wetgeving illegaal

Als frequente speler van online casino spelletjes, heb je nu waarschijnlijk een favoriete online casino. Misschien vanwege de spelletjes die ze aanbieden, misschien vanwege de bonussen die ze je opgezette tijden geven of het is de sfeer dat hun website uitstraalt, dat het voor jou tot een leuke spelervaring maakt. Echter zal het binnenkort verboden zijn op kansspelen op afstand zonder een Nederlandse vergunning aan nederlanders beschikbaar te stellen. De kansspelautoriteit zal ook belast zijn met de naleving van dit verbod. Door te spelen bij een Legaal Nederlands Online Casino, hoef je niet te vrezen dat je op den duur geconfronteerd raakt met een casino die op de zwarte lijst geplaatst is door de kansspelautoriteit, waardoor je bijvoorbeeld je geldprijzen niet meer kan innen. Het door de kansspslautoriteit gedoogd beleid wordt immers met de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regelingen, niet voortgezet.

Legaal Nederlands Online Casino’s worden bedrijven naar Nederlands recht

Alle Legaal Nederlands Online Casino’s (of ern filiaal) moeten in Nederland, de Europese Unie of de Europees Economische Ruimte gevestigd zijn. Daardoor wordt het meteen duidelijk welk recht bij een eventueel conflict tussen jou en de vergunninghouder van zo een
Legaal Nederlands Online Casino, van toepassing is. Daarbij wordt je natuurlijk bijgestaan door de kansspeelautoriteit. Hierdoor behoort het geschil sneller tot hrt verleden.

Aspirant Legaal Nederlands Online Casino eigenaren kennen de Nederlandse kansspelmarkt

De grote populariteit van online casino’s in Nederland, maakt het investeren in deze branche voor velen aantrekkelijk. Nu de markt toegankelijk zal worden voor hen die aan alle voorwaarden kunnen voldoen, is het verwachtbaar dat er een zware concurrentiestrijd onderling gevoerd zal worden om jou als speler aan te trekken. Ik vermoed dat de ene welkomstbonus de andere zal overtreffen terwijl de overige extra’s bij registratie per casino erg zal verschillen. Jij als speler komt er in ieder geval goed vanaf.

De laatste reden waarom je voor een Legaal Nederlands Online Casino moet kiezen, is eigenlijk van toepassing op elke online casino. Alleen heb ik het in dit geval over een casino naar (toekomstig) Nederlands recht.

Je hoeft je huis niet uit om een legaal Nederlands online casino, te bezoeken

Er treedt geen verandering op, in de wijze waarop je nu een kans waag bij een online casino. Je zal nog steeds op elk moment van de dag, vanuit welke plek je wilt kunnen gokken in een legaal Nederlands online casino. Wat zal veranderen is de monotoring van je speelgedrag (zoals in een eerder punt is aangehaald), door de vergunninghouder en zijn preventief gokverslavingsteam. Maar dát is als je het mij vraagt best wel een prettige gedachte.

In dit artikel gaf ik je twintig redenen waarop gokken bij een legaal Nederlands online casino, een goed idee is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *