Legaal gokken

Belangrijk nieuws! Eindelijk legaal gokken in Nederland! Maak nu gebruik van de mooiste welkomstbonussen van onze betrouwbare online casino’s. Online Casino Nederland Legaal is een feit door de regulering. In 2019 is de regering akkoord gegaan met de Wet online kansspelen, in 2020 worden de online casino vergunningen uitgedeeld en in 2021 kunne we gokken in de legalen Online Casino’s in Nederland.

Legaal Gokken op afstand in Nederland nu al mogelijk

Het was zaterdag avond als alle andere, toen m’n vriend Arnold voorstelde een bezoekje te brengen aan een casino. Hij zei dat we daarvoor het geld dat we wekelijks opzij leggen voor een uitstapje konden gebruiken. Samen hadden we €385,- opgespaard, wie weet konden we dat verdubbelen of zelfs vertienvoudigen. Het idee om naar een casino te gaan trok mij echter niet aan. Ik had het in m’n hoofd gezet om bij onze volgend uitje samen naar het theater te gaan om de film Bohemian Raspery te bekijken. Ik zei dat ook aan Arnold en dat het casino bezoeken gelijk stond aan het verbrassen van ons zuur verdiend geld. Je zult wel begrijpen dat hij m’n zienswijze niet leuk vond. Hij maakte dan ook een tjoerie en ging mokkend achter z’n laptop zitten. De sfeer was verpest waardoor ik besloot te gaan slapen.
Naar m’n gevoel sliep ik nog maar net, toen Arnold de kamer instormde. ” Kijk eens, kijk eens… ik won …ik won! 1 keer geprobeerd met €100,- en gelijk €450,- rijker!” brulde hij.
Je snapt dat ik gelijk klaar wakker was, benieuwd naar het hoe of wat van z’n vreugde.

Kansspelen op afstand de nieuwe trend

Ik dacht eerst dat hij terwijl ik sliep het huis uitgeslapen was, maar dat was dus niet het geval. Hij had van een vriend van hem vernomen dat hij ook thuis aan Legaal Gokken kon doen, zolang z’n internet verbinding stabiel was en zijn laptop maar goed werkte. Hij kon desgewenst een app van een online casino downloaden. Met deze app werd Legaal Gokken op zijn mobiel ook mogelijk. “De techniek staat voor niets,” zei hij. “Kijk, je kan allerlei casino spelletjes spelen in je nakende niksie.” ” Ik heb gewonnen bij een fruitautomaat, maar je kan evengoed een tafelspel spelen, andere gokkasten uitproberen of met je Virtual Reality bril deze game met andere leden gaan spelen in een “virtual reality” casino,” vertelde hij me enthousiast. “Je houdt toch van soaps, misschien moet je eens je geluk beproeven met een game gebaseerd op je favorieten. Je vermaakt je beslist wel.”

Is het Online Casino Nederland legaal?

Ik was er echter niet gerust op. Tijdens mijn studie voor maatschappelijk werker had ik onderzoek gedaan naar de gokverslavingsverschijnselen onder jeugdigen en adolecenten, waardoor ik wist dat Legaal Gokken alleen bij de Nationale Lotterij, Lotto en Runnerz mogelijk was. Het casino wezen was beperkt tot Holland Casino en haar filialen. Maar hoe zit dat voor het Online Casino Nederland op legaal vlak? De geldende wetgeving verbood het aanbieden van kansspelen zonder een casino vergunning. Deed men het toch dan was men illegaal bezig. Geen enkele van de websites die een blije Arnold me liet zien, was van een van de legale kansspel aanbieders op de Nederlandse markt. Het fantasie beeld van een in de boeien geslagen Arnold, maakte dat ik het plotseling benauwd begon te krijgen.

Legaal gokken pas echt vanaf 2021

Ik vertelde Arnold dan ook over m’n bezwaren en de daaruit voortvloeiende angst. Hij kwam haast niet bij van het lachen en zei me dat hij dat alles ook eerst was nagegaan. Eerst gaf hij toe dat Legaal Gokken in principe slechts bij de kansspelaanbieders die ik had opgesomd kon. De Wet op de Kansspelen, Wet op de Kansspelbelasting en hun aanverwante wetten, verboden elders gokken nu eenmaal. Maar zei hij, het zou toch als te gek zijn dat in de digitale wereld van nu de moderne technologie ook niet voor onze ontspanning werd gebruikt. De twee wetten die hij noemde ademde nog de geest van de jaren zestig uit, met alle statische regels van toen. Door het internet veranderde de dynamiek onder de mensheid, daarmee ook de manier waarop we met kansspelen meedoen. ” Legaal Gokken bij een online casino is gewoon dé trend van nu, babe,” zei hij. Gelukkig ziet de overheid dat nu ook in. Vandaar dat ze op 19 februari 2019 de Wet op de Kansspelen Op Afstand (Wet KOA), ook hebben aangenomen. Zoek dat eens op.

Legaal Gokken op afstand gereguleerd

Natuurlijk moest ik natrekken of wat hij me zei klopte. Dat bleek het geval te zijn. De Wet KOA was in februari aangenomen met het doel:

 • Legaal Gokken met een eigen Nederlandse licentie mogelijk te maken,
 • de kansspelmarkt te moderniseren,
 • kansspelverslaving onder kwetsbare groepen te voorkomen,
 • om belastingontduiking, witwassen, fraude en andere criminele praktijen die aan het bezoeken van een(online) casino gelinkt kunnen worden, te minimaliseren.

De Kansspelautoriteit

Ofschoon de wet door de Tweede Kamer was aangenomen, was zij echter nog niet in werking getreden. Ook was de Nederlandse vergunning die Legaal Gokken op afstand mogelijk maakte er nog niet. Daartoe moet de minister belast met rechtsbescherming eerst een Algemene Maatregel van Bestuur formuleren, die vervolgens door de kansspelauthoriteit verwerkt wordt in de voorwaarden van de Nederlandse licentie. Pas dan zal Legaal Gokken mogelijk zijn.

Legaal gokken hoort bij het Nederlands Online Casino Legaal

Ik gaf m’n bevindingen door aan Arnold. Die beweerde echter dat hij wel aan Legaal Gokken deed. De online casino’s waar hij zijn geluk beproefte, hadden allemaal een buitenlandse kansspel vergunning. Hij had het op hun website nagetrokken en had licenties gezien van Malta, België, Gilbratar, Engeland, Alderny en Curaçou.
Alle zes landen hadden een streng kansspelregime en waakzame kansspelauthoriteiten. Legaal Gokken bij een online casino met een van deze licenties, wordt door onze eigen kansspelauthoriteit toegestaan indien de casinohouder:

 • een buitenlandse kansspelvergunning heeft
 • noch via de radio of televisie, noch met behulp van dec gedrukte media reclame maakt
 • geen spelers verwevende teksten via het internet verspreidt, die doorlinken naar een casino spel
 • zich met zijn games niet richt op de jeugd
 • zijn website volledig in het Engels heeft laten bouwen
 • en geen website met een Nederlandse domeinnaam of IP adres heeft.

Zolang dat alles het geval is, maken zij Legaal Gokken op afstand, voor hun Nederlandse spelers mogelijk.

Legaal Gokken onder de Wet KOA

Ik was benieuwd hoe Legaal Gokken onder de Wet KOA zou veranderen. Vooral de regelingen ter voorkoming van een gokverslaving hadden mijn aandacht.
Als speler zal je slechts Legaal Gokken indien je door een strenge selectie komt. Deze is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die en het bankrekeningnummer dat je bij de registratie als speler bij een online casino, doorgeeft. Als je als speler geaccepteert bent, wordt je verplicht om een spelersprofiel aan te maken. In dit profiel geef je het maximale bedrag op dat je bij het online Legaal Gokken, per dag, week of maand, wilt gebruiken tijdens het wagen van een kansje. Ook geef je de duur aan die je maximaal met Legaal Gokken in een digitale wereld wenst door te brengen.

De vergunninghouder

Het is de taak van de vergunninghouder om je spelgedrag aan de hand van deze voorkeuren, in de gaten te laten houden. Merkt hij dat je meer geld inzet of langere tijd dan opgegeven aan Legaal Gokken besteedt, dan heeft hij je te wijzen op de gevaren van je beginnend gokverslavend gedrag. Daartoe zal hij een gokverslavingspreventief beleid moeten voeren, dat door de kansspelauthoriteit wordt goed gekeurd. Je laten registreren in het nog op te zetten Centraal Register Uitsluitng Kansspelen (CRUKS), behoort tot een van zijn opties.

Legaal Nederlands Online Casino

Een casino houder zal wanneer de Wet KOA in werking treedt, Legaal Gokken op afstand voor belangstellenden aan mogen bieden indien hij:

 • een door de kansspelauthoriteit afgegeven licentie online casino heeft,
 • zijn legaal gokken bedrijf ( of een vestiging daarvan) in de E U, EER of Nederland gevestigd heeft,
 • zijn website in het Nederlands heeft laten bouwen,
 • een Nederlands sprekende klantenservice heeft,
 • bij het promoten van Legaal gokken online casino spelletjes zich niet specifiek richt op jongeren, door bijvoorbeeld hun idool voor de promotie te gebruiken,
 • in het verleden niet in een conflict met de kansspelauthoriteit verswikkeld was doordat hij bijvoorbeeld geen buitenlandse kansspel vergunning had,
 • bereidt is om ten alle tijde, aan alle strenge voorwaarden en aanwijzingen van de kansspelauthoriteit te voldoen.

Conclusie Legaal Gokken

Nadat ik mezelf beter op de hoogte had gebracht van de ontwikkelingen rondom het Legaal Gokken in Nederland, werd ik net zo enthousiast als Arnold.
Samen hebben we die avond nog €535,- gewonnen met het spelen van Legaal Gokken games. Omdat ons totaal aan prijzengeld hoger was dan €449, hebben we 29% daarvan opzij gezet voor belastingafdracht.
Wij hebben in ieder geval een leuke nieuwe hobby erbij. Ik hoop dat jij dat na het lezen van dit artikel ook hebben zal. Ik wens je daarom veel plezier bij de Online Casino Nederland Legaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *