Casino Vergunning

De Casino Vergunning is essentieel voor een Nederlands online casino. Maar daarnaast moet een goed online casino aan nog veel meer voorwaarden voldoen. En natuurlijk moet de welkomstbonus zeer aantrekkelijk zijn voor de spelers. Lees daarom nu alles over de casino vergunning die onze beste online casino’s hebben.

Dankzij de Nederlandse Casino Vergunning zijn Nederlandse online casino’s straks een feit

Casino’s roepen over het algemeen een negatief beeld bij ons op. Dit, vanwege het feit dat we het bezoeken van een casino associëren met een gokverslaving. Deze gokverslaving uit zich veelal in problematisch spelgedrag, waarbij de speler geld uitgeeft dat hij niet heeft. Het is een langzaam toeslaande verslaving, die eerst niet zichtbaar is voor de buiten wereld, vooral wanneer de persoon zo af en toe iets wint. Hij geeft dan meestal aan slechts voor zijn ontspanning een casino te bezoeken. Dit gedrag neemt een negatieve wending aan, op het moment dat hij het huishoudgeld voor een bezoek aan de casino gebruikt. Tevens verzint een verslaafde speler ook allerlei smoezen , om geld te lenen bij familie en vrienden voor zijn “levensonderhoud”.

Online Casino met geldige Casino Vergunning

Het feit dat casino’s tot voor kort alleen fysieke gokhuizen waren, zorgde ervoor dat een dergelijke gokverslaving op den duur bij de omgeving opviel. Daardoor kregen dergelijke personen vaak op tijd hulp. Echter zorgt de opkomst van online casino’s ervoor dat het gokken op elke willekeurige plek kan gebeuren. Immers, wie een goede internet verbinding, smart phone, tablet, laptop of personal Computer ter beschikking heeft, kan zijn geluk al bij een van deze online gokhuizen beproeven. Online casino’s zijn dan ook de nieuwste online trend omdat:

 • je er je huis niet voor uit hoeft. Je kan in principe in je vrije tijd, waar je je ook bevindt een online casino bezoeken,
 • je niet afhankelijk bent van de weersomstandigheden, wanneer je zin krijgt om middels het spelen met gokkasten, je tijd door te brengen,
 • je de sfeer van een casino in je eigen omgeving kan creëren, zonder daarvoor geld uit te geven,
 • je op je gemak de verschillende spellen kan nagaan, alvorens je besluit een te spelen waarbij je een bepaald bedrag moet inzetten,
 • je geen pottenkijkers hebt die je uit je concentratie halen tijdens het spelen,
 • je de betrouwbaarheid van de casino kan natrekken op het internet,
 • je bij sommige games niet eerst geld hoeft in te zetten om kans op een prijs te maken,
 • je afhankelijk van het soort spel je reactievermogen trainen kan.

Het voorgaande is geen limietatieve opsomming, omdat het ook van je persoonlijkheid afhangt wel aspect van het online gokken, je aantrekt.
De keerzijde van dit succes is echter wel, dat het langer duurt alvorens een eventuele gokverslaving door de omgeving wordt opgemerkt. Ook kennen we allemaal wel verhalen van personen die hun gewonnen prijzen niet uitgekeerd kregen door de achteraf gebleken malafide digitale casino.

Casino Vergunning: De regering grijpt in

Zoals bij elke nieuwe maatschappelijke ontwikkeling, is het ook in het geval van deze nieuwe online trend noodzakelijk dat de overheid regulerend optreedt. Door de evolutie die het internet in ons doen en laten te weeg heeft gebracht, zagen de beleidsmakers in, dat de Wet op de Kansspelen, de Wet op de Kansspelbelasting en andere aanverwante wetten dringend aangepast moesten worden aan het huidig digital tijdperk. Enerzijds was er namelijk een situatie waarbij de Europese Unie een strenger toezicht ter bescherming van minderjarige online spelers vereiste van haar lidstaten, terwijl anderzijds de overheid belastinginkomsten uit deze nieuwe bron, mis liep.
De noodzaak tot de invoering van wetgeving die je beschermd tegen onder andere een gokverslaving en malavide online gokhuizen, werd toen ingezien. De Wet Kanspelen Op Afstand (Wet KOA ) met als uitvloeisel de Casino Vergunning is een van deze wetsproducten.

Situatie vóór de Wet Kanspelen Op Afstand (Wet KOA ) en de verplichte Casino Vergunning

Voor de aanname van de Wet KOA in februari 2019, was het voor ondernemers in de kansspel sector verboden om hun spelletjes in digitale vorm via het internet ter beschikking te stellen. Dit omdat het runnen van een casino tot een vergunningplichtig bedrijf behoort. Echter regelen de twee bovenstaande wetten deze voorwaarden voor digitale kansspelen niet regelt. Vandaar dat de meeste Nederlandse online casino spellen spelers, de games van in het buitenland gevestigde online casino’s die in het bezit zijn van een in dat land verplichte Casino Vergunning (ook buitenlandse kansspelvergunning genoemd), spelen.

Voor Nederlandse casinohouders die hun spelletjes ook online willen aanbieden geldt tot de in werking treding van de Wet KOA dat:

 • hun domeinnaam niet op .nl mag eindigen, terwijl de codering van hun ip adres ook niet naar Nederland mag verwijzen,
 • de website de engelse taal bezigt,
 • er geen reclame in de media wordt gemaakt om de casino onder de aandacht van het publiek te brengen,

Door de aanname van de Wet KOA, worden deze voorwaarden aangescherpt en uitgebreid.
In de volgende alinea’s vertel ik je meer daarover.

Wet Kanspelen Op Afstand (Wet KOA ) regelt de Casino Vergunning

Na ongeveer twee jaar werd op 19 februari 2019 de Wet KOA samen met een aantal moties door de Eerste Kamer aangenomen. Dat is een goeie ontwikkeling, aangezien de in Nederland gevestigde casino’s, over niet al te lange tijd ook online zonder onnodige omwegen, kunnen opereren. Zij kunnen dan eindelijk een Casino Vergunning ten behoeve van hun digitale casino, aanvragen bij de kansspelautoriteit. Deze Casino Vergunningen zullen dan aan belanghebbenden na een screening van hun activiteiten worden toegekend.

Wat is de Casino Vergunning?

De Casino Vergunning is de toestemming van overheidswege die de uitbater van een online casino verkrijgt voor het aanbieden van deze digitale gokhuizen aan de gemeenschap.
In deze Casino Vergunningen zijn er voorwaarden opgenomen waaraan zo een online casinohouder zich houden moet. Doet hij zulks niet dan leidt dit tot intrekking van de Casino Vergunning. Om voor zo een Casino Vergunning in aannerking te komen, zal de (aspirant) online casino aanbieder op z’n minst €100.000 moeten betalen. Tevens bedraagt de belasting afdracht 29%, terwijl er ook een bepaalt percentage van de bruto winst in het verslavingsfonds gestort zal moeten worden.

Doel en voorwaarde van de Casino Vergunning

De voorwaarden waaronder de Casino Vergunning wordt uitgegeven, zijn er op gericht de Nederlandse speler te beschermen tegen een gokverslaving. Daarom wilt de overheid dat degenen die in aanmerking wensen te komen voor een Casino Vergunning:

 • een uitgebreid ledenregistratie op na houden,
 • alle bestaande methoden ter voorkoming van een gokverslaving bij haar leden, preventief inzet. Zulks in samenspraak met verslavingsdeskundigen en de kanspelautoriteit,
 • personen die geregistreerd staan als gokverslaafd in het Centraal Register Uitsluiting KansSpelen (CRUKS), weren van hun faciliteiten,
 • geen reclame maken gericht op kwetstbare groepen, zo als jongeren
 • bonussen voor een ieder toegankelijk maken.

Toezicht op de naleving van de voorwaarden uit de Casino Vergunning

Op de naleving van deze voorwaarden wordt door de kansspelautoriteit toezicht gehouden.
Daartoe zal de houder van een Casino Vergunning verplicht zijn, zijn administratie via een controle bank toegankelijk te maken voor de belastingdienst en de kansspelautoriteit. De administratie dient onder meer melding te maken van :

 • spelersprofielen,
 • betalingstransacties,
 • speelgedragingen,
 • registratie gepleegde interventies bij personen die gokverslaafd dreigden te worden,
 • betalingstransacties.

Wat zal er voor jou als speler door de invoering van de Casino Vergunning veranderen?

Natuurlijk heeft de invoering van de Casino Vergunning ook consequenties voor jou als online casino bezoeker. Zo zal je verplicht zijn je te registreren als speler bij de door jou gewenste digitale casino. Daarvoor zal je haast al je persoonlijke gegevens moeten prijsgeven. Je privacy blijft echter wettelijk beschermd. Tevens zal je een spelersprofiel moeten invullen waarbij je een goklimiet vaststeld. Bij overschrijding van dit bedrag mag de Casino Houder ingrijpen door je o.a. de toegang tot zijn website te ontzeggen. Indien hij verschijnselen van een beginnend verslavingspatroon opmerkt, zal hij verplicht zijn je in contact te brengen met een verslavingsdeskundige.
Ook zal je onder de toekomstige Casino Vergunning verplicht zijn een bankrekeningnummer of E- wallet op tegeven waarop je kan worden uitbetaald. Deze rekening wordt ook gebruikt om de echtheid van je gegevens te kunnen verifiëren.

Te veel gedoe zeg je, dan maar spelen bij casino’s met een buitenlandse Casino Vergunning ?

Naar aanleiding van de nieuwe strenge regels die voor jou als speler zullen gelden bij de inwerkingtreding van de Wet KOA, kan je vinden dat je dan maar je favoriete games blijft spelen bij in het buitenland gevestigde online casino’s. Maar ook deze casino’s staan onder toezicht van een in hun land gevestigd kansspelautoriteit, die ook van hen vereist dat ze jou als speler beschermen tegen jezelf. Ook als je besluit om je te registreren bij een casino met een buitenlandse kansspel vergunning dient je immers je personlijke gegevens prijs te geven. Aangezien ze wettelijk verplicht zijn je spelgedrag in de gaten te houden zodat ze je deskundige hulp kunnen voorstellen als ze een neiging tot verslaving asn het spel constateren, verandert er met de invoering van de Nederlandse Casino Vergunning niet veel op dit vlak. Behalve dan dat de hulp dichterbij huis te vinden zal zijn. Ook wordt met de nieuwe wet je speelgedrag beter gemonitoort waardoor je niet gauw in de gevarenzone terecht zal komen. Een ander voordeel van het bezoeken van een online casino met een Nederlandse Casino Vergunning is, dat je in geval van calamiteiten bij de uitbetaling van je winst, de hulp van de Kansspelautoriteit kan inroepen. Die beschikt over alle tools om een diepgaand onderzoek in te stellen en indien nodig de desbetreffende casino op de zwarte lijst te plaatsen. Ook het intrekken van hun vergunning behoort tot een van hun mogelijkheden.

Wervende Teksten ook reclame en reden tot weigering Casino Vergunning

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Nederlandse Casino Vergunning, zal de geinteresseerde vergunning aanvrager aan de eerder in dit artikel vermelde voorwaarden moeten voldoen. Casino’s die zich in de aanloop van de invoering van deze vergunning niet hebben gehouden aan deze vereisten, krijgen een afkoelingsperiode van vijf jaar. Gedurende deze periode mogen ze hun online casino dus niet runnen.
Als je nu – maart 2019- bepaalde websites van online casino’s bezoekt, staat er vermeldt dat deze onder constructie staan. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit, dat de kansspel autoriteit naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank van Den Haag, het hebben van wervende teksten op de website van online casino’s is gaan verbieden. In deze case plaatste
Content Publishing Limited uit Malta, teksten op diverse websites die gelinkt waren aan online kansspelen.
Deze uitspraak, waarbij de rechter oordeelde dat dergelijke teksten hetzelfde effect hebben als reclame, zorgde er voor de teksten op de websites van online casino’s in de illegale sfeer terecht kwamen. Ofschoon het bedrijf in hoger beroep kan gaan tegen de uitspraak van de rechtbank, kan je je voorlopig dus niet vermaken met de spelletjes die de aangemaande online casino’s je aanboden.

10 online casino’s die waarschijnlijk een Casino vergunning gaan krijgen

Tot slot geef ik je een kort lijstje van tien online casino’s die zich binnenkort Nederlandse casino vergunninghouder kunnen noemen. Deze zijn:

 • Oranje Casino:

  Oranje Casino is een online casino die in het bezit is van een Malta Gaming Authority-licentie (MGA). Het is een van de eerste online casino’s die toegankelijk werd gemaakt voor Nederlandse spelers.  Je krijgt bij je registratie als nieuwe speler een welkomstbonus terwijl je ook free spins en andere extra’s kam scoren tijdens het spelen. Hun spel aanbod is divers waardoor je je niet gauw zal vervelen. De uitbetaling van gewonnen prijzen verloopt ook vlot. Eventuele vragen worden ook vlot afgehandeld door hun klantenservice.

 • Kroon Casino:

  Deze casino is net als de vorige een van de eerste online casino’s die Nederlandse spelers de mogelijkheid bieden hun geluk te beproeven. Zij bestaan al tien jaar hetgeen betekent dat ze reeds vanaf 2009 op de markt zijn. Ook zij zijn in het bezit van een Malta Casino Vergunning.
  Hun spellenaanbod is zeer groot. Je kan slot- of jackpotgames spelen, deelnemen aan diverse sportweddenschappen of je meedoen aan een live casinospel dat geleidt wordt door een echte groupier. Ook krijg je bij deze casino een welkomstbonus, een bonus bij een storting en free spins om je kansen op winst te vergroten. Het storten van je inleg kan onder andere via

  • Paysafe card,
  • Visa, en
  • Netteller.

  Je winst wordt echter alleen per overschrijving op je bankrekeningnummer, overgemaakt.

 • Betsson Casino:

  Als eigenaar van zowel Kroon Casino als Oranje Casino, kan hst niet anders dan dat het in zweden gevestigde Betsson Casino de crěme de la crěme onder de online casino’s is. Behalve hun eigen games zijn alle Spellen die je in de vorige twee casino’s kan spelen, ook in deze casino beschikbaar. Daarnaast heeft deze casino ern eigen app, waardoor je bijvoorbeeld ook in de trein kan blijven gamen. Hun Casino Vergunning komt ook uit Malta. Bij registratie krijg je een welkomstbonus, je kan in aanmerking komen voor gratis speelgeld en sommige nieuwe games mag je door middel van gratis spins uitproberen. De betalingsmogelijkheden zijn hetzelfde als bij Kroon Casino. Bij Bettson kan je je winst gestort krijgen op de door jou opgegeven bankrekeningnummer of via Skrill, Netteller of Visa.

 • BitStarz Casino:

  Een andere casino die wellicht in aanmerking zal komen van ern Casino Vergunning is BitStarz Casino. Met hun huidige Casino Vergunning van Curaçou, maken ze het je als een van de weinige online casino’s mogelijk, om aan hun spellen deel te nemen door het storten van Bitcoins. Ook zij hebben live casino games met echte groupiers en een varieteit van spellen gelevered door verschillende game providers. Zowel bij de registratie als bij het spelen van deze games kan je in aanmerking komen voor aantrekkelijke bonussen. Hun klantenservice is goed bereikbaar. Het uitbetalen van je gewonnen geld doen ze onder meer via Bitcoin, MasterCard, Skrill en Visa.

 • Slotland Casino :

  Ook Slotland Casino staat op ons lijstje met mogelijke casino’s die binnenkort een Casino Vergunning zullen verkrijgen. Het werd in 1998 opgericht in Scotland. De beschikbare spellen zijn zowel via je computer als je mobiel toegankelijk. Je krijgt ook een welkomstkado indien je besluit je te registreren als speler binnen hun systeem. Daarnaast kan je ook bij het storten van een inleg bonussen scoren. Hun Casino Vergunning komt uit Anjouan (een eiland in de Indische Oceaan).

 • Leo Vegas Casino

  Leo Vegas Casino voldoet waarschijnlijk ook aan alle eisen die de Kansspelautoriteit stelt aan casino’s die een Casino Vergunning willen verkrijgen. Voor live sportbetting games moet je bij dit casino wezen. Daarnaast kan je er de gebruikelijke fuitautomaten, gokkasten en tafelspellen vinden. Je waant je echt in Las Vegas als je besluit om bij deze casino te gamen. Vooral wanneer je aan een van hun live casino spellen als BlackJack meedoet. Ze geven je een welkomstbonus bij registratie alsook andere voordelen als je een storting doet.
  Dit casino verwerkt haar uitbetalingen en stortingen voornamelijk met Ideal. Maar ook het verrichten van stortingen via ondermeer Visa Electron, Sofort Uberweisung, Visa, Visa Debit en Trustly, behoort tot de mogelijkheden.

 • Slottsmillion Casino:

  Bij Slottsmillion Casino win je beslist wat. Indien je een virtual reality bril hebt, is deze casino echt een aanrader. Zet je bril op en wandel dan door de virtual reality casino die ze voor jou gecreëerd hebben. Je komt er beslist andere interessante spelers tegen of je raakt opgewonden van de echtheid die je bij het spelen in dit gedeelte van hun online casino ervaart. Is dat je te veel van het goede, dan kan je je altijd nog vermaken met de normale spellen in deze casino.Hun aanbod is zo groot dat er beslist een gokkast, automaat, kraskaartenspel of tafelspel bij zit dat je graag spelen wilt. Je krijgt tal van bonussen, hun klantenservice is eenmaal 24 uur via een chat applicatie beschikbaar en ze hebben twee Casino Vergunningen (o.a. van Malta) waaronder ze opereren. Hierdoor komen ze bij ons als zeer betrouwbaar over.

 • Cashimo  Casino:

  Deze casino is net als de overige casino’s in het bezit van een Casino Vergunning van Malta. Ze hebben een betrouwbare en snel reagerende helpdesk die je antwoord geeft op al je vragen. Als je je als speler aanmeldt krijg je ook bij deze casino een bonusstorting als welkomstkado.
  Wat Cashimo casino uniek maakt is de mogelijkheid die ze je bieden om in diverse cashimo toernooien tegen andere spelers uit te komen. Ook kan je dagelijks een aantal missies uitvoeren die je vrije spins of speelgeld opleveren. En… natuurlijk zijn er nog de verschillende gokkasten en online casinospellen die je op je gemak vanuit je eigen omgeving spelen kan.

 • Mr Play Casino:

  Mr Play Casino heeft zowel een Malta licentie als een Casino Vergunning van de UK Gambling Commission. Dit vrij nieuw online casino heeft gokkasten, kraskaarten en een grote verscheidenheid aan casinospellen in zijn assortiment, die je ook op je mobiel kan spelen. Hdt deelnemen aan live games als Blackjack, roulette en andere tafelgames behoren ook tot de online casino ervaring, die je vanuit je eigen imgeving kan opdoen.
  Ook bij dit casino ontvang je na registratie een welkomstbonus. Tevens geeft dit casino je bonuspunten elke keer dat je je favoriete game speelt. Hun klantenafdeling is via een livechat applicatie te bereiken. Stortingen gaan via systemen als Visa, PaySafeCard en MasterCard.

 • Karamaba Casino:

  Karamba online Casino bezoek je als je een kick krijgt van het verwijderen van de kraslaag op een kraslaag. Behalve kraskaarten vind je bij die casino dat al vanaf 2005 bestaat ook gokkasten en een breed scala aan tafelspellen. Indien je je als speler registreert krijg je een welkomstbonus, die tijdens het spelen van de verschillende spellen aangevuld wordt met free spins en bonnussen wanneer je een inleg doet. Aangezien Karamba Casino ook een App heeft ontwikkelt, kan je ook zonder je computer je geluk met hun games beproeven.
  Ook deze casino heeft een Casino Vergunning van Malta. Deze casino accepteert ook Bitcoins als betaalmiddel. Je doet een storting met behulp van onder andere Visa, Mastercard en Europay. Je gewonnen prijzengeld ontvangen kan echter slechts via de bank.

Conclusie Casino Vergunning

Met dit artikel hoop ik je genoeg informatie te hebben gegeven over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de kansspelwetgeving. De casino vergunning is eindelijk een feit. Mocht je vragen hebben dan mag je die altijd naar ons toemailen.
Ik wens je veel geluk en plezier toe tijdens het spelen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *